[Follow Xcel Tiktok] Chấm công, tính bảng lương tự động hàng tháng cho 400 nhân sự, 4 ca làm việc

@xcel_vietnam

Ca chấm công, tính bảng lương tự động siêu ngầu hàng tháng cho 400 nhân sự. 4 ca #Googlesheets #Xcel

♬ nhạc nền – XCel_cho_người_sợ_excel – XCel_cho_người_sợ_excel

Các bài viết khác