Cách chuyển đến ô hoặc dải ô bất kỳ tức thì trên trang tính Google sheets

Thủ thuật nhỏ hôm nay Xcel muốn chia sẻ cho bạn đó chính là cách di chuyển nhanh chóng tới ô hoặc dải ô cụ thể trên trang Google sheet. Cho dù tọa độ ô đó nằm ở hàng vạn, hàng trăm nghìn hay hàng triệu chăng nữa. Trang tính google sheets chứa tới 5 triệu ô cơ mà.

Các bài viết khác