Cách lấy ngày giờ và phân biệt Ctrl Shift : với Today – Now trên Google Sheets

Hôm nay mình giới thiệu với các bạn tổ hợp phím giúp bạn lấy ra được dữ liệu Ngày giờ hiện tại mà không phải tốn công một chút nào. Khi nào thì bạn cần lấy ra ngày, giờ này? Có thể là khi dữ liệu của bạn sẽ cần được lưu thời điểm phát sinh contact, dữ liệu. Giống như trong nhật ký công việc vậy.

Các bài viết khác