Chu kỳ chăm sóc khách hàng & nhắc lịch gọi cho ‘ngày hôm nay’ trên Google Sheets

Ý tưởng thú vị thường đến từ các bài toán thực tiễn cụ thể từ khách hàng. Đây là tình huống người quản lý muốn Team kinh doanh phân loại khách hàng theo chu kỳ chăm sóc khác nhau, và muốn nhắc lịch gọi điện thoại cho khách hàng ‘ngày hôm nay’.

Chỉ bằng một số nhóm hàm: Ifs, Countif, Date, Text, Arrayformula. chúng ta sẽ dễ dàng thiết kế được 1 quy trình chăm sóc khách hàng, nuôi dưỡng những khách hàng, và biết được mỗi ngày cần phải thực hiện bao nhiêu cuộc gọi, là những cuộc gọi dành cho khách hàng nào.

Để tiếp nối Phần 1 phía trên, chúng ta cùng nhau khám phá công thức tạo nên Chu kỳ 3, Chu kỳ 15, Chu kỳ 30,…Thực tế dựa vào ý tưởng này, bạn có thể sinh ra bất kỳ chu kỳ nào mà bạn muốn. Công thức sử dụng chủ yếu bao gồm: Ifs, Iferror, Arrayformula. Điều đặc biệt là các dữ liệu định dạng ngày giờ, chúng ta đều ‘cộng’ được.

Các bài viết khác