Hàm ImportHTML giúp bạn nhập dữ liệu bảng từ website tức thì trên Google Sheets

Muốn bưng cả “google” về trang tính của bạn ư? Dữ liệu dạng bảng (table) và dạng danh sách (list), bạn có thể dò sử dụng hàm ImportHTML với table và list. Không phải lúc nào cũng dễ dàng lấy được dữ liệu từ website, nhưng cứ thử mò xem, biết đâu bạn lại may mắn.

Các bài viết khác