Hàm UNIQUE xóa bản trùng lặp tự động cho cả mảng dữ liệu trên Google Sheets

Trong Clip này Xcel sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách thức để xóa bản trùng lặp và điều đặc biệt là ứng dụng hàm Unique trong việc chuyển đổi tự động từ trang nhật ký bán hàng thành trang tính được giá trị đơn hàng.

Các bài viết khác