Hướng dẫn cách khóa bảo vệ dải ô dù đã chia sẻ quyền chỉnh sửa trên Google Sheets

Mình đã từng bối rối trước các câu hỏi của học viên về nhu cầu ‘đã chia sẻ quyền chỉnh sửa’ của trang tính rồi nhưng ‘tui vẫn muốn bảo vệ 1 dải ô nhất định’. Đúng rồi, nhu cầu này chính đáng quá chứ sao? Dữ liệu data khách hàng và người chủ sở hữu không muốn dữ liệu ấy bị ‘xóa đi’. Vậy phải làm sao. Hãy khám phá trong Clip sau với các cột mốc timestamps như sau nha.

Các bài viết khác