Hướng dẫn cách tạo QRcode hàng loạt từ Google Sheets siêu nhanh

Trước đây khi chưa tới biết công thức của google sheet để tạo QRcode, mình hay sử dụng trang này để tạo https://www.the-qrcode-generator.com/. Tiện lợi ở chỗ là mình có thể tải về ảnh qrcode dễ dàng. Nếu bạn muốn tạo qrcode nhanh chóng hàng loạt thì hãy khám phá thêm hàm sau, chỉ cần copy paste công thức, thay đổi về ‘size’ của QRcode và tọa độ của ô chứa link cần ‘hô biến’ thành qrcode là xong ngay nha.

Công thức như sau =image(“https://chart.googleapis.com/chart?ch…“&encodeurl(B2)) Thay 300 x 300 bởi kích thước mà bạn muốn thay đổi Thay B2 bởi vị trí ô chứa link.

Hãy cùng xem chi tiết hướng dẫn cách tạo QRcode hàng loạt trên Google Sheet trong video của Xcel phía dưới nhé.

Các bài viết khác