Hướng dẫn cố định hàng và cột trên trang tính Google Sheets

Với Excel thì hẳn các bạn cũng quen thuộc với chức năng Freeze (đông cứng) này rồi hén, mình thấy chức năng này ở Google Sheet thật là tiện lợi, vậy mà có vẻ không phải ai cũng biết đâu nhé. Giờ nó trở thành 1 thói quen vô thức của Ad mỗi khi nhìn vào một trang tính dài, việc đầu tiên là phải cố định hàng tiêu đề, và cột (nếu cần).

Các bài viết khác