Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup tìm kiếm theo chiều dọc trên Google Sheets

Vlookup và If là 2 nhóm hàm giúp sinh ra dữ liệu mà Ad rất thích. Trong clip này ngoài việc hướng dẫn về cách sử dụng hàm Vlookup, mình muốn truyền tới các bạn 1 thông điệp về tầm quan trọng của việc lưu trữ cơ sở dữ liệu gốc và mỗi khi có 1 sự thay đổi, cập nhật gì với dữ liệu đó, bạn hãy quay trở về dữ liệu gốc để cập nhật… Bởi vì chỉ cần dùng hàm Vlookup thôi thì mọi thông tin mà bạn lấy từ nguồn gốc này sẽ được tự động cập nhật theo.

Các bài viết khác