Những ứng dụng thực tế từ hàm Sparkline trên Google Sheets

Timeline Plan cho Dự án Format Thứ Ngày và thanh tiến độ Sparkline trên Google Sheets (P1)

Hàm Sparkline vẽ biểu đồ đường line và biểu đồ cột column trên Google Sheets P2

Cách vẽ biểu đồ cho dải ô bằng Hàm Sparkline trên Google Sheets P3

Các bài viết khác