Phím F4 để khóa $ dòng, khóa $ cột, ứng dụng mạnh trong báo cáo tự động Google Sheets

Ứng dụng của F4, một phím thú vị khóa dòng, khóa cột mà đã giúp Ad nảy ra ý tưởng cả 1 khóa học XCel, báo cáo tự động trên Google Sheets này đấy. Nếu không biết đến phím F4 thần thánh này với sự khác biệt giữa $ trước tên Cột là khóa Cột, $ trước số dòng là khóa cả dòng đó…thì không biết khi nào Ad mới có cơ hội chia sẻ google sheets với các bạn.

Các bài viết khác