Tách địa chỉ website từ email tên miền trên Google Sheets (bonus hàm RegexExtract)

Chào mừng các bạn quay trở lại với Blog của XCel Vietnam, hôm nay mình chia sẻ với các bạn 2 cách để lọc ra danh sách website nếu bạn có 1 list các địa chỉ email tên miền nhé.

Các bài viết khác